Desimaltall

Link Hva?
Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 1
Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 2
Desimaltall Tideler og hundredeler. Nivå 3
Desimaltall Addisjon og subtraksjon. Nivå 1
Desimaltall Addisjon og subtraksjon. Nivå 2
Desimaltall Addisjon og subtraksjon. Nivå 3
Desimaltall Tideler, hundredeler, tusendeler. Nivå 1
Desimaltall Tideler, hundredeler, tusendeler. Nivå 2
Tallinje Oppgaver med desimaltall og tallinje. Skriv riktig desimaltall på riktig sted. Flere vanskelighetsgrader.
Desimaltall i rekkefølge Sett desimaltallene i stigende rekkefølge (fra minst til størst)
Desimaltall i rekkefølge Blomsterspill – sett desimaltallene i riktig rekkefølge.
Reklame

Geometri

Geometri

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Ulike todimensjonale figurer – Nivå 1
Ulike todimensjonale figurer – Nivå 2
Ulike todimensjonale figurer – Nivå 3

Trekanter og firkanter

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Trekanter og firkanter – Nivå 1
Trekanter og firkanter – Nivå 2
Trekanter og firkanter – Nivå 3

Vinkler

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Vinkler – Nivå 1
Vinkler – Nivå 2
Vinkler – Nivå 3

Prosent

Prosent

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Prosent – Nivå 1
Prosent – Nivå 2
Prosent – Nivå 3

Prosent – brøk – desimaltall

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Prosent – brøk – desimaltall – Nivå 1
Prosent – brøk – desimaltall – Nivå 2
Prosent – brøk – desimaltall – Nivå 3

Regne med prosent

Trykk på det nivået som er bra for deg.
Regne med prosent – Nivå 1
Regne med prosent – Nivå 2
Regne med prosent – Nivå 3